Süt Dişleri Neden Önemlidir?

Süt dişleri çocuk sağlığında önemli bir yer tutar. Süt dişlerinde önemsenmeyen bir çürük çocuğun sürekli dişlerinde de problem oluşturabilir.

Süt dişleri kendinden sonragelen sürekli dişler için rehberlik eder ve çıkmaları için gerekli yeri korur. Erken çekilirse ve yeri korunmazsa istenmeyen çapraşıklıklar ve çene gelişim problemleri oluşabilir.

Süt dişleri çene kemiğinin ve kaslarının gelişimini destekler.

Çocuğun düzgün çiğnemesi, beslenmesi için süt dişleri düşme yaşı gelinceye kadar ağızda kalmalıdır.

Çocuğun konuşma fonksiyonu ve kendine güvenen ifadesi için de süt dişleri düşme yaşı gelene kadar ki bu ön dişler için ortalama 6-9 yaş, arka dişler için 13 yaşına kadar ağızda kalmalıdır.