İçten Takılan Braketlerle Ortodonti (Incognito™)

Lingual braketler, dişin önüne değil, iç tarafına yani dil tarafına takılır. Lingual ortodonti, dişler için özel olarak bilgisayar programı ile tasarlanmış braketler yardımı ile dişlerin istenilen dizime getirilmesidir.

Önceki tekniklerle, içten yapılan tellerde tedavi süresi daha uzundu. Günümüzde içten yapılan tel tedavisinin klasik tedaviye göre tedavi süresi aynıdır. Ücreti normal tedavinin 2 katı kadardır. Avantajı diş teli taktığınızın dışarıdan belli olmamasıdır. Materyali altındandır. Altının avantajı dişe daha uyumlu bir şekilde adapte olması ve inceliğinin dili rahatsız etmemesindendir. Çok çok yassı braketlerdir. Çok ince materyallerdir.

Estetik ve komfordan vazgeçmeyen kişiler için uygun bir sistemdir.

DENTART Ortodonti