Diş İmplantı Vücuda Zarar Verir mi?

Diş İmplantı Vücuda Zarar Verir mi?

Modern implantın mucidi İsveçli ortopedi cerrahı Branemark’tır. Branemark ve ekibi 1952’de titanyum kaplı mikroskoplarında tavşanların bacak kemikleriyle ilgili inceleme yapmaya başlamışlar, araştırmalarının sonunda kemik örneklerini temizlemek istediklerinde kemik ve titanyumun kaynaştığını fark etmişlerdir. Bu bilginin ışığında modern tıpta implant kullanımını sağlamışlardır.

Kaliteli bir implant sistemi ve kemiği iyi tanıyan bir doktor ile implant operasyonları günümüzde son derece başarılıdır. Fakat hastanın genel sistemik rahatsızlığı, iyi olmayan ağız hijyeni, uzun süreli alkol ve kronik sigara içmesi implant tedavilerinin başarısını düşürmektedir. Gerçi bu tip hastanın bakımı ile ilgili problemler tüm operasyonları olumsuz etkilemektedir.

İmplantlar vücuda zarar verir diye birşey asla söz konusu olamaz. Çünkü tıpta ortopedide, kalp cerrahisinde de implantlar bazı amaçlar için yıllar boyunca kullanılmaktadır. Diş implantları titanyumdan yapılır ve titanyumun kalitesi (dünyada kabul gören kalite standardı vardır) çok önemlidir. İmplantların yapıldığı özel laboratuarlar ve yapım merkezleri belli kalite prensiplerine uymak zorundadırlar.

Diş implantları artık güvenirliliği ve tedavi prensibi olarak tüm dünyada kabul görmüş sistemlerdir.

DENTART Koşuyolu